Çevre Politikamız

Çevre Politikamız
  • Çevreye Duyarlı
  • Güç Tasarrufu
  • Geri Dönüşüm Odaklı
  • Tehlikeli Madde İçermez
  • Çevre Dostu

Biz, çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için taahhütte bulunan bir organizasyon olarak, çevre sorumluluğumuzu önemsiyor ve bu konuda kararlıyız.

Çevre politikamız, şu temel taahhütlerimize dayanmaktadır:

Çevre Duyarlılığı ve Bilinci: Çevreye saygı duymak ve çevre duyarlılığını her seviyede benimsemek, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilinçlenmesini teşvik etmek için öncelikli bir hedefimizdir.

Çevresel Etkilerin Kontrolü: Faaliyetlerimizin doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerini minimize etmek ve bu etkileri sürekli olarak izlemek ve geliştirmek için gerekli önlemleri almak için çaba gösteriyoruz.

Yasal Uyum ve Standartlar: Tüm çevreyle ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlıyoruz ve ulusal ile uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik programlarını yakından takip ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ve İşbirliği: Çevre ile ilgili ilgi gruplarıyla işbirliği yaparak daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya yaratmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Sürekli İyileştirme: Çevresel performansımızı sürekli olarak gözden geçiriyor, iyileştirme fırsatlarını araştırıyor ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı taahhüt ediyoruz.

Bilinçlendirme ve İletişim: Çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın katılımını teşvik ediyor, açık iletişim ve paylaşım ortamını destekliyoruz.