Politikamız

Politikamız
InterFlex Plastik

Polivinil Klorür (PVC), Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE), Daha Düşük Yoğunluklu Polietilen (LLDPE), Mamül Geomembran ve Su Tutucu Bant (PVC), Donatılı TPO Geomembran, Antibakteriyel PVC Geomembranlar EPDM Geomembran, PVC Çatı Membranları, PVC Donatılı Geomembrane, TPO Geomembran üretimleri. Satış ve pazarlaması ile Geotekstil Keçe, Geocell, Geonet Kompozit, Geonet, Geosentetik Kil Örtü satış ve pazarlaması.

 

-Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

 

-Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

-Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

-Firmamızın amacı, boyutları, bağlamına ve riskleri ile fırsatlarının özel doğasına uygun faaliyet göstererek kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

-Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,

-Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,

-Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,

-İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,

-Yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,

-Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltmayı,

-Çalışanların entegre yönetim sistemine katılımını ve tam uyumu sağlamayı,

-Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,

-Paydaşların şikayetlerini çözüme kavuşturmak ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, hesap verebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

-ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 standartlarının gereklerini yerine getirmek için gerekli kaynakları sağlamayı ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.