SKYTEX® GEOTEKSTİL (POLİPROPİLEN - POLYESTER)

Dokusuz yüzey ürünleri olan polyester, polipropilen liflerden iğneleme yöntemiyle birleştirilmiş, geniş üretim kapasitesi olan ürünlerdir. Takviye fonksiyonu, koruma fonksiyonu, ayırma fonksiyonu, drenaj fonksiyonu ve filtre fonksiyonu üstlenmektedir. İnşaat projelerinde sıklıkla kullanılan geotekstil, kadınların bir parçası olan kaya ve toprak geçirimli bir tekstil ürünüdür. Geotekstiller;  örgüsüz geotekstil  ve örgülü geotekstiller olarak bölünerek ayrılmaktadır. Erozyon kontrolü de sağlayabilen geotekstil, zeminin sağlamlığını stabilizasyonunu ve özelliklerini arttıran ürünlerdir.

 

Zeminin özellikleri içindeki çekme kuvvetlerine karşılanır ve takviye elemanı olarak görev üstlenir. Filtre özellikleri nedeniyle filtreleme ve koruma sistemleri için kullanılmaktadır. Katı bozulmanın geçişini engellerken, sıvı ve gaza karşı yüksek tampon görevi sürdürülmektedir. Hidrolik ve mekanik seviyedeki fonksiyonlara sahiptir. Koruyucu ve ayırıcı tabakadır. Geomembran malzemenin çift kanatlarının ayrılması, ve çıkarılması için dikey ve ekstrem yüzeylerde, katı - madeni atık sahaları, göletler ve tünel içi kaplamalarda izolasyon amaçlı kullanılmaktadır.

 

- SKYTEX® Geotekstil UV ışınlarına dayanıklı bir üründür.

- SKYTEX® Geotekstil asit, bakteri ve alkali gibi mikroorganizmalara dayanıklıdır.

- SKYTEX® Geotekstil çekme, kopma ve delinmeye karşı dayanıklıdır.

- SKYTEX® Geotekstil sırasında toprağın içinde yer alır.

- SKYTEX® Geotekstil oluştuğunda zarar görmez ve herhangi bir olumsuz etki olmaz.

- SKYTEX® Geotekstil filtre-drenaj kompleks yapısında geçirgenliğine uyumludur.

- Geotestilin yerleşeceği zeminin dayanıklılığını arttırır

 

Uygulanacağı veya yerleştirileceği zeminin düz olması ve yükleme hesabının iyi yapılması gerekmektedir. Yapılarınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız geotekstil kullanmalısınız ve kapsamlı geoteksitlin kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Geotekstilin en büyük kişilerin birisi de zemini yüksek mukavet ile vadesi tutmasıdır.

Kullanım Alanları

 • Tünel İzolasyonu
  Tünel İzolasyonu
 • Temel Yalıtımı
  Temel Yalıtımı
 • Barajlar
  Barajlar
 • Göletler ve Havuzlar
  Göletler ve Havuzlar
 • Bina Drenajı
  Bina Drenajı
 • İnşaat Temeli Yalıtımı
  İnşaat Temeli Yalıtımı
 • Rezervuarlar ve Baraj Gövdeleri
  Rezervuarlar ve Baraj Gövdeleri
 • Maden Alanları
  Maden Alanları
 • Petrol Sahalarında Tankların Altı
  Petrol Sahalarında Tankların Altı
 • Katı, Tıbbi ve Tehlikeli Atık Alanları
  Katı, Tıbbi ve Tehlikeli Atık Alanları
 • Katı Atık ve Tehlikeli Atık Depolama Alanları
  Katı Atık ve Tehlikeli Atık Depolama Alanları
 • Sulama Kanalları ve Su İletim Hatları
  Sulama Kanalları ve Su İletim Hatları
 • Yan Şev Erozyon Koruması
  Yan Şev Erozyon Koruması
 • Kum ve Çakıl Uygulaması Olan Tüm Sahalar
  Kum ve Çakıl Uygulaması Olan Tüm Sahalar
 • Teras Yalıtımı
  Teras Yalıtımı
 • Kanal Duvarı Uygulamaları
  Kanal Duvarı Uygulamaları